Privacy Policy

Artikel 1
Wij streven er naar om de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van deze website zoveel mogelijk te waarborgen en om zorgvuldig met de door bezoekers van deze website verschafte informatie om te gaan. Wij hebben daarom dit privacy statement (Privacy Statement) opgesteld. Dit Privacy Statement informeert u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Artikel 2
Door gebruik te maken van deze website gaat u uitdrukkelijk akkoord met dit Privacy Statement. Iedere keer dat u deze website bezoekt, geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. Wij mogen dit Privacy Statement wijzigen. Elke aanpassing zal op deze website worden gepubliceerd. U moet iedere keer wanneer u deze website bezoekt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.
Artikel 3
Wij zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via deze website verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 4
Om het gebruikersgemak op de site te vergroten kunnen wij gebruikmaken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u deze website opnieuw bezoekt, wordt uw computer herkend op basis van de cookie en kunnen wij u persoonlijk verwelkomen en aanbevelingen doen op basis van uw eerdere bezoek.
Artikel 5
Alle rechten waaronder, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten, ter zake de inhoud en de lay-out van deze website berusten bij Media Managers, haar licentie- en/of haar opdrachtgever(s). Publicatie van deze website houdt geenszins een goedkeuring of toestemming in om (delen van) deze website te verveelvoudigen of te openbaren, behoudens voor privé-gebruik.
Artikel 6
Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag. www.mediamanagers.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.
info@modelsinshape.com